Öncesi/Sonrası
Fotoğrafları için Tıklayınız
alt

Doktorunuza Sorun


Kepçe Kulak Estetiği (Otoplasti)

Temel olarak işitme fonksiyonunu yerine getiren kulaklar, aynı zamanda yüzün kozmetik bileşimini tamamlayan önemli bir estetik ünitedir. Dış kulak kepçesinde oluşabilecek edinsel veya doğmalık şekil bozuklukları, ayna karşısında yahut fotoğraflarda hastanın kendini mutsuz hissetmesine sebep olan durumlardır. Kişilerde düzeltme ihtiyacı arayışı yaratan en yaygın dış kulak yolu deformitesi ‘kepçe kulak’tır. Oysa, dış kulak yolunun görsel deformasyonları, oldukça değişkenlik gösteren , birbirinden farklı hastalıklar gurubu yelpazesi oluşturur.

  • Kulaklar hiç olmayabilir yahut artık şeklinde yer alabiir (mikrotia)
  • Büzüştürülmüş bir kağıt, ya da külah gibi olabilir (constricted)
  • Sivri çıkıntı ile karakterize üçgen köşeli kulaklar (Stahl’s ear)
  • Travma / yanık veya cerrahi sonrası kısmi veya tüme yakın kulak kayıpları
  • Belirgin kulak = yelken kulak = kepçe kulak (prominent ear)

alt Yine de tüm bunların içerisinde tabii ki toplumda en yaygın olan ve hastaları kulak estetiğine yönlendiren durum halk arasında ‘kepçe kulak’ olarak tariflenen durumdur. Hem erkekleri hem kadınları eşit oranda etkiler. Kepçe kulak denen doğumsal patoloji, kulak ile kafatası arasındaki dar açının genişlediği, karşıdan bakıldığında kulak sayvanının ‘belirgin’ hale geldiği görsel dış kulak yolu patolojik pozisyonudur. Kulaklar öne doğru geniş açılanma gösterdiğinden karşıdan bakıldığında büyükmüş gibi görünür .Oysa birçok kepçe kulak hastasının kulak boyutları normaldir. Ancak temel patoloji kulak kepçesinin kafatası ile yapması gereken dar açının normalden daha geniş olmasıdır. Bu durum, arkadan bakıldığında daha belirgin saptanabilir. Üst kulak yarısında olması gereken anatomik katlantılar çoğu zaman oluşmamış olur ve kulak sanki düzmüş gibi görünür. Bazı hastalarda kulak kepçe bozukluklarına kulak memesi deformasyonları da eşlik eder.

‘Otoplasti’ kelimesi terminolojik olarak kepçe kulak estetik cerrahisinin tıbbi karşılığıdır. Cerrahi veya minimal cerrahi yöntemlerle kulak iskeletini şekillendirmeyi amaçlar. Kulak sayvanı ile kafatası arasındaki açı daraltılır. Kulak kıkırdağında normalde olması gereken anatomik ayrıntılar (katlantılar vs ) belirginleştirilir ya da yeniden oluşturulur. Kulak memesi yeniden pozisyonlandırılır. Kulak derisi, kıkırdak veya yumuşak doku fazlalıkları çıkarılır yahut yeniden pozisyonlandırılır.

Kepçe Kulak Düzeltme Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalıdır?

Çocuklukta 6 yaş civarında erişkinlik dönemi kulak boyutunun % 80-85’i gelişmiş olur. Bu yaştan sonra kepçe kulak estetiği gerçekleştirilmesinde hiçbir bir sakınca yoktur. Ancak psikolojik açıdan çocuğun okula başlamadan önce, yahut ileri sınıflara geçilmeden bir sömestr tatili sürecinde işlemin gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. 6 yaşından önce kulak gelişimi hızlı bir şekilde devam ettiğinden kulak estetiği ameliyatı yapılması önerilmez. Çocukta özgüven problemi oluşmaması açısından da çok ileri yaşlara ertelenmesi önerilmemektedir. Ancak tüm bunlara rağmen, kliniklerde rastladığımız birçok kepçe kulak hastası, ergenlik civarı ya da sonrası olmaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kulak estetiği adayı olan hasta, prosedür öncesinde ayrıntılı bir biçimde işlemin detayları hakkında bilgilendirilir. Ayna karşısında planlanan girişimin olası sonuçları hakkında animasyonlar yapılır. Bu da hastanın olası sonuç ile ilintili stres katsayısını ve kaygılarını gideren en önemli unsurdur. Her türlü cerrahi işlemde önerildiği gibi, hastaların sigara kullanımını azaltmaları hatta bir süreliğine ara vermeleri, varsa devamlı kullandıkları kan sulandırıcı ilacı kesmeleri, bazı vitamin veya bitkisel ilaçlara işlem öncesi birkaç gün ara vermeleri istenir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Anestezisi

Kepçe kulak ameliyatı çocukluk çağında gerçekleştiriliyor ise genel anestezi altında yapılır. Oysa genç ve erişkin yaş gurubunda operasyonun tamamı lokal anestezi veya sakinleştiriciler ile desteklenmiş lokal anestezi ile rahatlıkla yapılabilir. Operasyon ortalama 1,5 – 2 saat sürmektedir.

Kulak Estetiği İzli Bir Ameliyat mıdır? Kepçe Kulak Ameliyatı İzleri?

alt Kulak estetiği ameliyatı tamamen kulak arkası oluktan girilerek yapıldığı için izsiz bir ameliyat olarak nitelendirilir. Hastanın zaten ameliyat bölgesini, yara izini görme şansı yoktur. Ameliyatta elips şeklinde bir kulak arkası deri fazlalığı çıkarılır. Kulak kıkırdakları ortaya konur. Fazlalık olduğu düşünülüyor ise kulak kıkırdağı fazlalığı da alınır. Kulak kıkırdakları dikişler yardımı ile şekillendirilir. İstenilen açılanmalar ve olması gereken anatomik kıvrım ve katlantılar oluşturulur. Sağ ve sol tarafa gerekli işlemler yapıldıktan sonra her iki tarafın simetrik olup olmadığı kontrol edildikten sonra cilt tekrar onarılır. Baskılı bir kulak bandajı ve pansuman ile operasyon sonlandırılır.

Kulak Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Kepçe kulak estetiği ameliyatı oldukça güvenli ve etkili bir prosedürdür. Ama tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi kepçe kulak düzeltilmesinin de standart ameliyat riskleri çok az da olsa mevcuttur (anesteziye bağlı komplikasyonlar, alerjik durumlar, kanama, enfeksiyon vb . . ). Ameliyathane ve sterilizasyon koşulları uygun olacak şekilde, özenli bir operasyon gerçekleştirildiğinde bu tür komplikasyonlara hemen hemen hiç rastlanılmaz. Erken dönem yara iyileşmesi ile ilgili komplikasyonlardan daha sık görülebilecek durumlar, geç dönem komplikasyonlardır. Dikişlerin gevşemesi veya açılmasına bağlı olarak tek veya çift taraflı kısmi veya tam nüksler olabilir: Her iki taraf arasındaki simetri bozuklukları da hastayı rahatsız edebilecek revizyon ameliyatı gerektirebilecek durumlardır. Hastalar, kepçe kulak ameliyatı sonrası, ufak bir revizyon veya rötuş ameliyatı gerekebilirliği konusunda mutlaka bilgilendirilir çünkü düşük bir olasılık da olsa her zaman mevcuttur.

Kulak Estetiği Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci Nasıl Seyreder?

Kulak estetiği ameliyatından sonra hafif baskılı sıkı bir pansuman yapılır. Lokal anestezi altında ameliyat olan hasta aynı gün, genel anetezi almış ise aynı veya ertesi gün taburcu edilir. İlk bir iki gün hafif sızı veya pansumana bağlı bası hissiyatı gözlenebilir. Ama genel olarak ameliyat sonrası nispeten ağrısız, çok zorlu olmayan bir iyileşme süreci hastayı bekler. Ancak 2-4 hafta süresi boyunca onarım hattının stabilizasyonunu sağlayacak olan ve kulağı dış etkenlerden koruyacak kulak bandajının kullanılması oldukça elzemdir. Kulaklarda kısmi olarak bir süre geçici his kaybı veya uyuşukluk benzeri semptomlar gözlenebilir ama genellikle kısa sürelidir ve geçicidir. Pansumanlar esnasında kulakların ayrıntıları silik gözükebilir. Başlangıçta ciddi ödem oluşması nedeniyle bu durum oldukça gayet normaldir. Zamanla ödemin indiği ve kulak şeklinin gayet netleştiği gözlenir.

Ameliyatsız Kepçe Kulak Düzeltilmesi Nedir? İple Kulak Estetiği!

alt Son zamanlarda ‘iple kepçe kulak estetiği’ tekniği popüler bir uygulama olmuştur. Ama her hasta için uygun değildir. Kulak şeklinin ve kıkırdak yapısının işleme uygun olması gerekir. Uygun hasta için kısa süreli ve basit bir işlemdir. Kesisiz bir işlem olup, minik deliklerden geçirilen kalıcı dikişler ile yapılan bir kulak şekillendirme yöntemidir. Ameliyat sonrası iyileşme periyodu haliyle daha hızlı ve rahat olmaktadır. Nüks oranları açık teknik ile yapılan yönteme göre bir miktar fazla olup nüks gözlenen hastalara mükerrer revizyon işlemi gerekebileceği akılda tutulmalıdır.

Kepçe Kulak Estetiğinin Fiyatı?

Kulak estetiği ameliyatının fiyatlandırması, işlemin lokal veya genel anestezi altında yapılmasına ve de planlanan diğer prosedürler ile birlikte (kombine) yapılıp yapılmamasına göre değişkenlik gösterir. Kepçe kulak ameliyat ücreti hakkında bilgi edinmek için, detaylı bir değerlendirme ve planlama için cerrahınıza başvurmanız en sağlıklı yol olacaktır.


Yorum Gönderebilirsiniz

TıklayınTıklayınTıklayın

Bizimle
İletişime
Geçebilirsiniz

Yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım Gönder