Öncesi/Sonrası
Fotoğrafları için Tıklayınız
alt

Doktorunuza Sorun


Meme Küçültme Ameliyatı

Aşırı büyük ve sarkmış memeler, kadınlar arasında hem psikolojik, hem kozmetik, hem de sağlık problemi oluşturan önemli bir durumdur. Kadın bedeni algısında önemli bir yere sahip olan bu doku kütlesi, küçük olduğunda nasıl bir problem teşkil ediyorsa, aşırı hacimli ve sarkmış olduğu durumlarda da tıbbi açıdan bir takım olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.

İri göğüslerin neden olduğu fiziksel problemleri şöyle sıralamak mümkündür;

 • Omurga, boyun, sırt, omuz ağrıları
 • Omuzlarda oluşan sütyen askısı çöküntü izi
 • Meme altının sürekli nemli kalması, pişikler, kötü koku
 • Ağırlık merkezini sabit tutmak için vücut duruşunda pozisyonel bozukluklar
 • Fiziksel aktivitelerde kısıtlılık, performans kısıtlanması, spor faaliyetlerine katılamama
 • Solunum yollarına baskı, nefes alma güçlüğü

Diğer taraftan;

 • Uygun kıyafet bulamama
 • Sarkık meme ucu görüntüsü
 • Olduğundan daha şişman, kilolu gözükme
 • Vücut görüntüsünden dolayı utanma duygusu
 • Özgüven kaybı .....
Gibi psikolojik problemler de hastaları göğüs küçültme ameliyatına yönlendirmektedir.

Meme küçültme cerrahisi (göğüs küçültme ameliyatı) pendülöz tabir edilen aşırı iri ve sarkmış memeleri, hastanın isteği doğrultusunda küçültmeyi, dikleştirmeyi ve vücuda uygun hale getirmeyi amaçlayan cerrahi işlemdir. İşlem, esas olarak daha dar bir meme derisinde, daha dik, genç görünümlü bir göğüs oluşturmayı hedefler. Bu amaçla, ameliyat öncesi çizim ve planlamalara uygun şekilde fazla yağ dokusu, fazla cilt dokusu, fazla meme bezi dokusu çıkarılır, meme ucu ve onu çevreleyen kahverengimsi alan (areola) ideal pozisyonuna taşınır ve sabitlenir. Sonuçta, kadının gövde yapısına uygun oranda, ağırlık ve hacimce daha ufak, daha dik, genç ve estetik bir meme formu oluşturulur. Memelerin ne kadar küçültüleceği, ameliyat öncesi görüşmede, hasta ve hekimin ortak fikir birliği ile belirlenir.

Birçok kadın memesi, hacim ve sarkıklık açısından yüzde yüz simetrik değildir. Göğüs küçültme ameliyatı ile bu simetrinin olabildiğince sağlanması da hedefler arasındadır.

İdeal Meme Küçültme Adayları Kimlerdir?

alt Birçok kadın, kozmetik sebeplerden ziyade, fizyolojik rahatsızlıklar nedeniyle meme küçültme işlemi için başvuru yapmaktadır. Ameliyat öncesinde hastanın aktivitelerini kısıtlayan ve duygusal çöküntüye neden olan durumun tespiti iyi yapılmalıdır.

Prosedürü iyi anlayan, sonuç hakkında realistik beklentileri olanlar en iyi adaylardır. İdeal meme küçültme hastası, göğüs gelişimi tamamlanmış (18 yaşından büyük), meme kanseri açısından riskli bir durum taşımayan, ciddi sistemik hastalığı bulunmayan kadın hastalardır.

Diyabet, Hipertansiyon, KOAH, Kalp hastalığı.. gibi eşlik eden hastalığı olan bayanlar, hastalıkları kontrol altında oldukları müddetçe bu ameliyatı olabilirler. Ama bunun için ameliyat öncesinde gerekli klinik konsültasyonlar ve laboratuvar bulguları ışığında ayrıntılı değerlendirilir.

Meme Küçültme Ameliyatı ve Meme Kanseri İlişkisi

Meme küçültme ameliyatı kişinin meme kanseri gelişimi riskini sıfırlamaz. Göğüs küçültme işleminin esas maksadı da iyi veya kötü huylu bir meme kitlesini uzaklaştırmak /tedavi etmek değildir.

Ancak özellikle 40 yaşını geçmiş kadınlarda veya önceden şüpheli biyopsi, kitle .. vs öyküsü olan kadınlarda rutin olarak ameliyat öncesi görüntüleme tetkikleri ile tarama yapılması faydalıdır. Bu tür hastalarda göğüslerin meme kanseri gelişmi veya riski açısından temiz olduğunu belirlemek hasta ve hekim açısından rahatlatıcıdır.

Küçültme mamoplasti sonrasında memeden çıkarılan dokular da patolojik incelemeye gönderilir. Memelerden çıkan en ufak dokunun bile histopatolojik değelendirilmesi yapılır ve uzaklaştırılan dokunun da kanseröz olmadığı teyit edilir.

Memede iyi veya kötü huylu kitle, biyopsi, veya tedavi öyküsü olan hastalara da küçültme cerrahisi yapılabilir. Ancak bu durumda, hastayı takip eden Genel Cerrahi veya Onkoloji uzmanının da böyle bir işlem yapılmasına izi veriyor olması esastır.

Göğüs Küçültme Sonrası Emzirilebilir mi?

Her meme küçültme ameliyat tekniğinde değişik yüzdeler - değişik oranlar verilse de, meme küçültme ameliyatına girecek üreme çağındaki kadınlar, olası bir gebelik durumunda, kesin olmamakla birlikte ‘olası emzirme problemleri’ yaşayabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir. Düşük bir olasılık da olsa, çoğu hasta emzirebiliyor da olsa, özellikle çocuk sahibi olmamış genç bayanların bu ameliyat öncesi vizitlerde bu konuda tekrar tekrar aydınlatılması esastır. Düşük de olsa bu ameliyattan sonra emzirme ile ilgili problem yaşama olasılığı vardır.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası İz Kalır mı?

Bilinmesi gereken tek şey şudur ki; cerrahınız, ameliyatınızı en az iz kalacak şekilde planlar. Bununla birlikte; Göğüs küçültme ameliyatı sonrası meme büyüklüğüne, hacmine, deri kalitesine ve sarkıklık miktarına bağlı olarak hastadan hastaya değişen ameliyat izleri kalabilir. Meme başı çevresinde, meme başı çevresinden alt kıvrıma uzanım gösteren dikine iz, veya ters-T olarak adlandırılan meme altı kıvrımı boyunca kısa veya uzun izler olabilir. Hangi izin kalabileceği, ameliyat öncesi görüşmede kabaca tahmin edilebilir ve hasta ile paylaşılır. Ameliyat sonrası erken dönemde belirgin olan izler, iyi bir skar yönetimi, iz tedavisi ile aylar sonra oldukça kabul edilebilir ve estetik bir hale gelecektir. Ancak temel faktör tabii ki hastanın yara iyileşme kalitesidir.

İyileşme Süreci Nasıl Seyreder?

alt Hasta yaklaşık ikinci günde tamamen ayağa kalkmış olur. Bir hafta kadar sırtüstü yatması istenir. 1 haftalık bir evde nekahat dönemi oldukça yeteli olmaktadır. Hastaya genellikle rutin yapıp yapmayacakları hususunda bir liste verilir. Ancak 3-4 hafta ağır iş yapmaları istenmez. Cinsel aktiviteler en az 4-6 hafta kısıtlanır. Birinci ay sonunda hasta tamamen gündelik yaşantısına dönmüş olur. Plastik cerrahi prosedürler arasında vücut imajında çok hızlı bir düzelme sağlayan ve bu kadar konfor sağlayan bir ameliyat daha yoktur. 6 - 12 ay içerisinde tüm meme dokuları yavaş yavaş ödemden arınmış, elastikiyetini kazanmış, yara iyileşmesi matür hale gelmeye başlamış, göğüsler arzu edilen doğal görünümüne gelmeye başlamış olmaktadır.

Küçültme Ameliyatı Ağrılı Mıdır?

Ameliyat sonrası ilk bir iki gün sızı şeklinde ağrı hastayı rahatsız edebilir. Ancak bu dönem ağrı kesici medikasyon ile rahat geçirilir. Kişinin ağrı eşiği ile ilgili olarak ilk bir hafta ara da olsa sıra hastalar hafif ağrı kesici almak isteyebilirler. Ancak birinci hafta sonrası hastalar, ağrı kesici kullanma ihtiyacı hissetmezler. Birçok hasta 1 aylık bir süre sonunda ameliyat olduklarını unuttuklarını ifade eder.

Göğüs Küçültme İşleminin Riskleri Nelerdir?

Meme küçültme ameliyatı basit bir prosedür olmamakla birlikte deneyimli ellerde yapıldığında aslında oldukça güvenlidir. Yine de her ameliyatta olduğu gibi kanama, enfeksiyon, anesteziye ait komplikasyonlar gibi beklenmedik durumlar gözlenebilir. Bazen de meme başı çevresinde, yahut kesilerin birleşim yerlerinde yara açılmaları meydana gelebilir. Kötü yara iyileşmesi de nadir ama olası komplikasyonlar arasında sayılabilir.

Meme küçültme ameliyatının en nadir ama mutsuz edici komplikasyonu meme başında geçici his kaybı ya da kan dolaşımı yetersizliği nedeni ile meme ucu dokusunun kaybıdır. Çok nadir de olsa bu durum gözlenebilmektedir. Özellikle şeker hastalarında ve ağır sigara içenlerde bu komplikasyona dünyanın hemen her cerrahi merkezinde zaman zaman rastlanır.

Göğüsler Ne Kadar Küçültülür?

Meme küçültme işleminde ne kadar göğüs büyüklüğü bırakılacağı tamamen hastanın beklentisi doğrultusunda şekillendirilir. Ameliyat öncesi planlama yapılırken hasta ile cerrahı, ameliyat sonrası görüntüyü simüle ederek ortak bir görüş birliğine varır ve ameliyatta memelerin ne kadar küçültüleceği planlanır. Amaç, hastayı rahatlatacak, eski konforuna kavuşturacak genç memeler oluşturup, vücuda uygun boyutta simetrik, kadınlık beden imajını koruyan güzel memeler oluşturmaktır.

Meme Küçültme Estetiği ile Kombine Birlikte Hangi Ameliyatlar Yapılabilir?

Meme küçültme ve/veya dikleştirme ameliyatı ile birlikte birçok ameliyat eş senaslı olarak birlikte (kombine) olarak gerçekleştirilebilmektedir. Meme estetiği ile birlikte en sık tercih edilen ameliyatlar genellikle karın germe (abdominoplasti) veya liposuction (yağ aldırma) amelyatı olmaktadır. Hastanın talebi ve beklentisi doğrultusunda, cerrahı ile planlayarak, teknik ve anestezik açıdan umümkün olan her türlü estetik girişimle beraber uygulanabilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Fiyatı?

Meme küçültme işleminin fiyatlandırması, işlemin lokal veya genel anestezi altında yapılmasına ve de planlanan diğer prosedürler ile birlikte (kombine) yapılıp yapılmamasına göre değişkenlik gösterir. Meme küçültme ameliyat ücreti hakkında bilgi edinmek için, detaylı bir değerlendirme ve planlama için cerrahınıza başvurmanız en sağlıklı yol olacaktır.

Meme Küçültme Ameliyatının Psikolojik Faydaları?

Meme küçültme ve/veya dikleştirme estetiğinin tıbbi açıdan faydalı fizyolojik birçok sonuçları inkar edilemez. Ancak önemli bir etkisi de kadının psikolojik durumu üzerinde olmaktadır. Daha estetik bir vücut görünümüne kavuşan kadında özgüven katsayısı son derece yükselir, giymeyi arzuladığı kıyafetlerde daha fit bir görüntüye kavuşması inanılmaz pozitif bir duygusal değişimi beraberinde getirir.


Yorum Gönderebilirsiniz

TıklayınTıklayınTıklayın

Bizimle
İletişime
Geçebilirsiniz

Yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım Gönder