Öncesi/Sonrası
Fotoğrafları için Tıklayınız
alt

Doktorunuza Sorun


Meme Büyütme Ameliyatı

Estetik kadın vücudu günümüz anlayışında kum saatine benzer. Bu anlamda gövdenin üst yarısında yer tutan göğüs tümsekleri, bu kozmetik yapının en belirgin bileşeni olarak karşımıza çıkar. Gelişimsel veya genetik özellikler dolayısı ile göğüs dokusunun yetersiz göründüğü birçok kadın, meme boyutu küçüklüğü ve hacim yetersizliğinden müzdarip olup, düzeltici yöntemler arayışındadır.

Meme boyutundaki yetersizlik sadece genetik özelliklere de bağlı olmayabilir. Yaşlanma etkisi, doğum ve emzirme süreçleri, kilo durumundaki dalgalanmalar gibi birçok etken, meme hacminde kayıp ile sonuçlanabilir. ‘Augmentasyon mamoplasti’ olarak da bilinen meme büyütme estetiği, silikon meme implantları kullanılarak meme hacminin arzu edilen büyüklüğe getirildiği cerrahi yöntemin genel adıdır. Silikon meme protezleri ile göğüsler, hayal edilen boyuta, şekle ulaşmanın en etkin ve kalıcı yolu iken, aynı zamanda göğüsler arası asimetrilerin de düzeltildiği etkin bir yöntem olarak günümüzde sıkça yapılan ameliyatlardan olmuştur.

İyileşme sürecinin nispeten kolay olması, silikon protez teknolojisinin çok ilerlemesi ve beraberinde risklerinin minimal olması, ve de sonuçların son derece yüz güldürücü olup hasta memnuniyetinin çok yüksek olması nedeniyle, silikon protez göğüs büyütme estetiği, günümüzde hemen her ülkede ilk sıralarda yer alan kozmetik prosedür haline gelmesine yol açmıştır.

Meme Büyütme Ameliyatı İçin İdeal Adaylar Kimlerdir?

Göğüs büyütme estetiği için ideal hastalar, memelerinin mevcut hacim ve görüntüsünden mutsuz, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı, göğüs gelişimini tamamlamış (ergenlik dönemi bitmiş) , realistik beklentileri olan bayanlardır. Genel anestezi altında ameliyat olmayı engelleyecek herhangi bir hastalık olmaması gereklidir.

Meme Büyütme Ameliyatı Görüşmesinde Neler Yapılır?

alt Hastalar boyut ve hacim yetersizliği veya şekil bozukluğu nedeniyle meme büyütme ameliyatı talep ederler. Ön görüşmede detaylı bir biçimde, hastanın beklentileri ve cerrahinin verebilecekleri paylaşılır. Protez tipleri anlatılır (yuvarlak, damla implantlar, pürtüklü-düz yüzey implantlar vs vs) . Protezin hangi plana (kas altına, kas üzerine vs vs) yerleştirileceği, hangi cilt kesisi ile yerleştirilebileceği avantaj ve dezavantajları ile anlatılır. Göğüs muayenesi yapılır. Mevcut göğüs kafesi ve meme biçimi ayrıntılı bir biçimde değerlendirilir. Meme ucu pozisyonu, bağ dokusu ve derinin kalitesi, meme tabanı genişliği belirlenir. Dikleştirme gereksinimi varsa hasta ile paylaşılır. Değişik ebatlarda deneme silikon protezler ile ayna karşısında ameliyat sonrası görüntü simülasyonları yapılır ve hastanın göğüs büyüklüğü beklentisi öğrenilir.

Göğüs Büyütme Ameliyatı Öncesi Hazırlık Dönemi

Meme büyütme işlemi öncesinde rutin laboratuvar tahlilleri ve anesteziyoloji konsültasyonu gerçekleştirilir. Özellikle 40 yaş üzeri veya aile öyküsü pozitif olan hastalarda meme kanseri tarama maksadıyla basit bir meme ultrasonu veya gerekli hastalarda mamografi yaptırılabilir. Yara iyileşme problemlerini minimalize etmek ve skar kalitesini arttırmak amacı ile hasta eğer sigara içicisi ise azaltması veya bir müddet ara vermesi istenir. Kanama miktarını arttıracak asipirin vb kan sulandırıcı ilaçlara ve bir takım bitkisel gıda takviyelerine ara vermesi istenir.

Silikon Protezler İçin Hangi Kesilerden Giriş Yapılır?

Meme büyütme ameliyatında kullanılan kesi yerleri başlıca üç tiptir; meme altı kıvrımı (inframamarian), meme başı çevresi (periareolar) ve koltukaltı katlantısı (aksiller) Meme altı kıvırımı (inframamarian) kesi ile giriş en sık kullanılan yöntemdir. 3,5-4 cm.lik bir kesi, doğal meme altı katlantı çizgisine oturtulur ve protez ile meme büyütme ameliyatı bu aralıktan uygulanır. Ameliyat sonrası dönemde kişinin yara iyileşmesine de bağlı olacak şekilde neredeyse fark edilmeyecek ölçüde mükemmele yakın bir iz oluşur. Protezin konumlandırılması bu yöntem ile çok kolaydır.

Periareolar (meme başı çevresi) girişte ise doğal meme başı veresi kahverengi alan kenarından bir kesi uygulanır. Sonuçta oluşacak iz, doğal halka kenarına saklanmış olur. Özellikle ufak meme dikleştirmeler de yapılacak ise en iyi protez giriş seçim yeri burasıdır. Ancak hafif de olsa meme bezi ve süt kanalları yaralanma riski olduğundan gebelik ve emzirme planı olan bayanlarda tercih edilmez. Onun dışında, implant yerleştirme bölgesine çok yakın olduğundan cerrahi açıdan kolaylık arz eder.

Transaksiller (koltukaltı) giriş: Koltukaltı katlantısından kesi yapılarak memelere ulaşılır. Bu yaklaşım çok yaygın uygulanan bir yöntem değildir. Ancak göğüslerde herhangi bir skar (iz) bırakmaması gibi bir avantajı vardır.

Silikon Protez Çeşitleri Nelerdir?

İçeriğine, şekline, yüzey özelliklerine göre farklı silikon meme protezi tipleri vardır.

Salin implant: içeriğinde steril serum fizyolojik solüsyonu vardır. Şekline ve ne kadar doldurulacağına hasta ile hekim ameliyat öncesi görüşmede karar verirler Silikon implant: Üretim aşamasında içeriği kohezif silikon jel ile doldurulmuştur. Türkiye’de meme büyütme ameliyatlarında sıklıkla bu implant kullanılmaktadır. Salin implantlara nazaran daha doğal bir meme dokusu hissiyatı verirler.

Yuvarlak (round) protezler: Yarım küre şekllindedir. En tepe noktası tüm kenarlara eşit uzaklıktadır. Göğüsün her noktasında hacimsel artış beklentisinde olan hastalar için nefis bir seçenektir. Belirgin dekolte görüntüsü beklentisinde olan hastaların sıklıkla tercih ettiği silikon protez tipidir.

Damla (teardrop) (anatomik) meme protezleri: Doğal meme görüntüsünü taklit edecek şekilde yukarıdan aşağıya doğru kalınlığı artan ‘damla’ şeklini andıran implant tipidir. Olabildiğinde doğal görüntü arzulayan hastalar için iyi bir protez seçimidir. Göğüs formu yukarıdan aşağıya doğru yüksekliği artacak şekilde yumuşak bir geçiş gösterir. Yüzey özelliklerine göre smooth (düzgün) ve textured (pürtüklü) yüzeyli silikon meme protezleri vardır. Türkiye’de ve İzmir’de meme büyütme estetiğinde sıklıkla pürtüklü (textured surface) meme protezleri kullanılmaktadır.

Hangi Büyüklükte İmplant?

alt Günümüz silikon protez teknolojisi yaygınlaştıkça, küçükten büyüğe değişen aralıklarda oldukça çok seçenekte protez şeklini ve boyutunu temin etmek mümkün olmuştur. Protez boyutuna karar vermede, birincisi mevcut meme ve göğüs kafesi ölçüleri, ikincisi hastanın operasyon sonrası beklentisi/isteği temel belirleyicidir. Değişik bilgisayar yazılım programları ile ameliyat öncesi ve sonrasını ön çalışma ile göğüs görüntülerini simüle etmek mümkündür. Ameliyat öncesi fotoğrafları alınıp, değişik boyut uygulamalarının olası sonucu 2D/3D görüntülemeler ile gösterilmeye çalışılır.
Ancak en kabul gören yöntem, ameliyat öncesi görüşmelerde, hastanın göğsüne değişik ebatlarda deneme protezleri yerleştirilerek ayna karşısında eksternal animasyonlar yapılması ve hastanın beğenisine sunulmasıdır. Hastanın boyut ve şekil beklentisi bu yöntem ile reel olarak belirlenir. Ameliyata ise belirlenen boyutun altındaki ve üstündeki boyutlarındaki implantlar hazır olacak şekilde girilir.

Göğüs Büyütme Ameliyatı Süresi Ne Kadardır? Anestezisi?

Meme büyütme ameliyatı ortalama 1-1,5 saat süren kısa bir operasyondur. Hemen hemen tüm dünyada genel anestezi altında gerçekleştirilen bir ameliyattır. Ek işlemler (mastopeksi, meme dikleştirme) veya başka ameliyatlar ile kombine edilmediği müddetçe basit bir operasyon olarak nitelendirilebilir.

Meme Büyütme Estetiği Sonrası İyileşme Süreci Nasıl Seyreder? Ağrılı mıdır?

Ameliyat sonrası hasta genellikle bir gün hastane şatlarında tutulur. İlk bir iki gün sürebilecek hafif ağrılar gayet normaldir. Bu süreç ağrı kesicilerin de yardımı ile kolaylıkla atlatılır. Hemen hemen hastaların çok büyük kısmı, bir hafta 10 günlük bir süreç sonrası gündelik hayatlarına tamamen dönerler. Genellikle birinci ayda hastalar bu tür bir ameliyat geçirdiklerini unuturlar ve silikon implant artık vücutlarının bir parçası gibi hissedilir. Erken dönemde ameliyat bölgesinin travmadan uzak tutulması yani korunması yeterli olacaktır. Onun dışında hastalar gündelik işlerini kendi başlarına kolaylıkla görebilirler. Bir müddet göğüs kaslarının kullanılacağı hareketler kısıtlanır. Hastanın birkaç hafta ağır kaldırmaktan uzak tutulması önerilir. Aktif ağır egzersizlere ise 6 haftadan sonra başlanabilir. Ameliyat başından itibaren 4 ile 6 hafta süre boyunca sporcu sütyeni kullanılması tüm dünyada yaygın olarak uygulanan bir ptotokoldür.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası Emzirebilir Miyim?

Meme Büyütme ameliyatı düşünen hastaların en merak ettikleri sorulardan birisidir. Ama cevabı çok nettir. İster kas üzerine, ister kas altına konulsun, meme protezi meme bezinin arkasına konumlandırıldığı için süt bezlerini etkilemez. Yani, çocuk sahibi olma planı olan hastalar da silikon meme protezi ameliyatı olabilirler. Emzirmeye engel teşkil eden bir ameliyat değildir.

Silikon İle Meme Büyütme Ameliyatının Riskleri Var mıdır?

Genel olarak meme büyütme ameliyatı oldukça güvenli ve etkili bir prosedürdür. Ama tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi silikon meme protez ameliyatının da standart ameliyat riskleri çok az da olsa mevcuttur (anesteziye bağlı komplikasyonlar, kanama, enfeksiyon vb . . ). Ameliyathane ve sterilizasyon koşulları uygun olarak itinalı bir operasyon gerçekleştirildiğinde bu tür komplikasyonlara hemen hemen hiç rastlanılmaz. Ancak ne kadar vücut ile uyumlu teknoloji ile üretilse de, silikon meme protezleri, vücuda yerleştirilen bir yabancı cisimdir. Nadiren de gözlenebilecek bu geç dönem komplikasyonlar aslında yabancı cisim reaksiyonuna bağlıdır. Kapsül oluşumu ve kapsül kontraktürü bunların en bilinenidir. Görsel ve yazılı medyada özellikle silikon meme protezi ile olumsuz hadiselerden eskiden oldukça sık bahsedilirdi. Bunlar arasında protez silikonun delinmesi, patlaması en popüler olanı idi. Ancak silikon protez fabrikasyon teknolojisi o kadar gelişmiştir ki, bu tür durumlar ile çok nadir karşılaşılmaktadır. Silikon eskimesi veya değiştirilme ihtiyacı artık çok nadir hasıl olan durumlardır.

Ameliyatsız Meme Büyütme Teknikleri?

Silikon meme implantı kullanmaksızın göğüs büyütmenin temel olarak iki farklı yöntemi mevcuttur. Yağ dolgusu ve Sentetik dolgular.

Yağ dolgusu, ameliyathane şartlarında yapılan, kişinin kendi yağ dokusunun liposakşın yöntemi ile alınıp-işlenip-enjektabl hale getirilip memeye değişik miktarda uygulandığı cerrahi bir yöntemdir. Sonuçta yine bir ameliyat prosedürüdür.

Oysa ‘ameliyatsız meme büyütme estetiği’ olarak popüler olan işlemde jel kıvamında sentetik hazır dolgu materyalleri kullanılmaktadır. Avantajı, ofis şartlarında da uygulanabilen kısa süreli bir işlem olmasıdır. Ameliyatsız bir işlem olduğu için özellikle tercih eden hastalar mevcuttur. Dezavantajı ise dolgu materyalinin bir ömrü vardır. Kalıcı değildir. Daha da önemlisi poliamid yapısındaki bu hazır dolgu jellere karşı ciddi reaksiyon gelişebilen hastalar olabilmektedir. Hastalar ile bu olasılığın tıbbi olarak paylaşılması elzemdir.

Bunlar dışındaki tüm krem, ilaç vb iddia edilen yöntemlerin bilimsel olarak ispatlanmış meme büyütücü etkisi yoktur.

Meme Büyütme Estetiği Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Meme büyütme estetiğinin fiyatı kullanılan protez tipine göre değişir. Genel olarak, damla şeklindeki anatomik protezler, normal yuvarlak protezlere göre biraz daha maliyetlidir. Operasyonun toplam maliyeti, kullanılan protez cinsine ve ek bir işlem gerekip gerekmediğine (mastopeksi-meme dikleştirme vs..vs..) göre belirlenir.


Yorum Gönderebilirsiniz

TıklayınTıklayınTıklayın

Bizimle
İletişime
Geçebilirsiniz

Yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım Gönder