Öncesi/Sonrası
Fotoğrafları için Tıklayınız
alt

Doktorunuza Sorun


Jinekomasti Düzeltilmesi (Erkek Meme Estetiği)

Meme ile ilgili kozmetik problemler sadece kadınlara özgü değildir. Erkekler de meme görüntüsünden sıklıkla rahatsızlık duymakta ve düzeltici metodlar arayışında olmaktadır. Latince ‘gyneco’ kadın, ‘masti’ meme kelimelerinin birleşimi olan ‘gynecomastia’ (jnekomasti), kadın tipi meme demek olup, erkeklerde kadın tipi aşırı meme gelişimini, kadın tipi meme büyüklüğünü tarif eden patolojik bir durumdur. Memeler olması gerekenden büyük, bazen de sarkık durumdadır. Fonksiyonel olarak işlevsel olmayan erkek memesinin bu tür bir deformasyonu, sosyal ve psikolojik problemleri de sıklıkla beraberinde getirmektedir. Jinekomasti düzeltilmesi, erkek kozmetik dünyasında, halen saç ekimi ve rinoplasti (burun estetiği) ile birlikte en sık yapılan 3 estetik işlemden bir tanesidir.

Jinekomastinin Nedeni Nedir? Erkekte Memeler Neden Büyür?

alt Çoğu zaman hiçbir sebebi yoktur. Kendiliğinden ortaya çıkar. Sıklıkla ergenlik dönemi öncesinde veya ergenlik esnasında alınan aşırı kilolardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Vücutta, erkek ve kadın bireylerde değişkenlik gösteren ‘östrojen / testesteron’ hormonal dengesi vardır. Östrojenin arttığı, testesteronun azaldığı durumlar meme gelişimini tetikler. Bu mantıkla yola çıkacak olursak, jinekomastisi olan erkek hastalarda bu dengenin östrojen lehine değiştiği – bozulduğu söylenebilir. Ergenlik döneminde ortaya çıkan jinekomasti görünümü sıklıkla 1-2 yıl içerisinde geriler ve kaybolur. Erkek bireylerde ikinci bir jinekomastik dönem ise yaşlılıkta ortaya çıkar. Yaşlılıkta ortaya çıkan jinekomasti görünümünün sebebi, yağlanmada artış ve meme derindeki sarkmalardır.

Jinekomasti Sağlığa Zararlı Bir Durum Mudur?

İdiyopatik Jinekomasti denilen altta yatan herhangi bir hastalığın olmadığı kendiliğinden olan Jinekomasti, sağlığa zararlı bir durum değildir. Tamamen kozmetik – görsel bir problemdir. Sekonder Jinekomasti (yani vücutta hırmonal dengeyi bozan başka bir durum varlığında) halinde ise, altta yatan hastalığı düzeltmek esastır. Bazen bu tür jinekomasti, altta gizlenmiş olan hastalığın ilk habercisi / bulgusu olabilir. Altta yatan başka bir hastalıktan şüphelenilir ise hastanın dikkatli öyküsünü almak, bazen de ayrıntılı muayene ve tetkiklerini yaptırmak gerekir. Siroz gibi bazı karaciğer hastalıkları, tiroid bezi bozuklukları, bazı enfeksiyonlar, testis tümörleri, akciğer veya kolon kanserleri gibi bazı hastalıklar jinekomastiye sebep oldukları için detaylı muayene ve tahliller önemlidir. Bazen de kronik ilaç kullanımı (amfetamin, trisiklik antidepresanlar, vücut geliştiricilerin kullandığı kortizonlar, marijuana kullanımı... ) östrojen / testesteron dengesini değiştirerek jinekomastiye yol açabilirler. Bu nedenle, hasta görüşmesinde, kronk ilaç kullanım öyküsü mutlak sorgulanmalıdır.

Jinekomasti Tipleri / Çeşitleri Var Mıdır? Nelerdir?

Genel olarak 3 tip Jinekomastiden bahsedebiliriz. 1 - Lipomatöz jinekomasti 2 – Glandüler jinekomasti 3- Mikst (karışık) tip Lipomatöz tipte; memelerde büyüklük oluşturan doku artışı çoğunlukla ya da tamamen yağ dokusudur. Memeler oldukça yumuşak kıvamlıdır. Kitle hissi ele gelmez. Yalancı jinekomasti (pseudojinekomasti) olarak da adlandırılır. Glandüler tip; gerçek jinekomastidir. Gerçekten meme bezi büyümüştür. Meme büyüklüğüne sebep olan artış erkek meme bezinin büyümesi sonucu oluşmuştur. Meme kıvamı serttir. Muayene ile kitle etkisi varmış gibi hissedilir. Bazen ağrılıdır. Mikst (karışık) tip ise lipomatöz ve glandüler tipin karışımıdır.

Jinekomasti Ameliyatı Kaç Yaşında Yapılmalıdır?

Ergenliğin bitimi ile birlikte (takriben 17 yaşından itibaren) jinekomasti düzeltilmesi ameliyatı yapılabilir. Ancak hasta acele etmez ise, psikololjik açıdan yeterli hale gelinmesi açısından diğer tüm estetik amaçlı ameliyatlar gibi 18 yaşını beklemek mantıklı olacaktır.

Jinekomasti Spor Ve Egzersiz İle Düzelir mi?

Gerçek jinekomastide sorun göğüs bölgesindeki erkek meme bezi büyümesi olup bu sorun spor veya diyet ile giderilemez. Ancak lipomatöz tip denilen yağ dokusu birikimi ile karakterize yalancı jinekomastide spor ve diyet ile bir miktar yağ kaybı olabilir. Ancak nispeten diyete dirençli bir bölge olduğundan tatmin edici bir düzelme hiçbir zaman olmayacaktır.

Jinekomasti Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Ameliyat Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Hasta detaylı muayene edilir. Muayenede memelerin kıvamı, ağrılı olup olmadığı, kitle taraması, jinekomastinin büyüklüğü, evresi, memelerin simetrisi, göğüslerde deri fazlalığı olup olmadığına bakılır. Tüm bunlar, cerrahın, kafasında ameliyat planını oluşturmasını sağlar. Cerrah, sadece memeleri muayene etmez. Altta yatan başka bir hastalık olup olmadığına yönelik detaylı muayene yapar ve öykü alır. Gerekli olduğu durumlarda kan tetkikleri veya görüntüleme tetkikleri ile akılda kalan soru işaretleri giderilebilir. Bazı cerrahlar rutin olarak ameliyat öncesi memenin radyolojik değerlendirmesini yaptırırlar (MR veya Ultrason ile). Bu yolla hem gerçek jinekomasti / yalancı jinekomasti ayırımı netleştirilir, hem de ne tür bir ameliyat yapılacağı planlanır.

Jinekomastinin Derecelendirmesi Nasıldır?

Memelerin büyüklük derecesine ve de deri fazlalığı durumuna göre Jinekomasti 4 evredir; - Evre 1: Oldukça küçük meme büyüklüğü var, deride fazlalık-sarkma yok - Evre 2: Meme büyüklüğü farkedilebilir ölçüde, ama sarkma-cilt fazlalığı yok - Evre 3: Memeler büyük ve sarkma/cilt gevşekliği başlamış - Evre 4: İleri derecede meme büyüklüğü, memede sarkma ve aşırı deri bolluğu

Jinekomasti Düzeltilmesi Nasıl Yapılır? Jinekomasti Ameliyatı Zor mudur?

alt Jinekomasti ameliyatı nispeten basit ve etkili bir ameliyattır. Memnuniyet derecesi oldukça yüksektir. Meme dokusu sert değilse, kıvamı yumuşak ise, hemen her zaman liposakşın ile içeriği boşaltılabilir. Aslında hemen hemen tüm jinekomasti ameliyatlarında artık değişik liposakşın cihazları kullanılmaktadır. Sert (glandüler tip) jinekomastilerde bile etkili liposakşın cihazları günümüzde çok sık tercih edilmektedir. Açık teknik jinekomasti ameliyatı meme başı etrafındaki kahverengi alan (areola) kesisi ile girilerek yapılır. 2-2,5 cm.lik bir keşiden sert ve büyük hacimlerde meme dokusu boşaltmak mümkündür. Meme başı etrafı kahverengi alan çok geniş ise küçültülebilir. İleri evre vakalarda sadece yağ veya meme çıkarılması yeterli olmaz. Deri sarkıklığının ve bolluğunun fazla olduğu vakalarda deri çıkarılması da gerekir. Çok ileri evre hastalarda (meme başı sarkması çok fazla, çok büyük memelerde), meme ucunun deri yaması şeklinde alınıp yukarı yeni yerine nakledilmesi şeklinde ameliyatlar vardır.

Jinekomasti Ameliyatında Liposuction (Liposakşın) Cihazları

Birçok erkek memesinde, meme bezi dokusu beraberinde yağın da boşaltılması, aynı zamanda az veya çok deri sarkıklığının azaltılması, meme derisinin sıkılaştırılması – toparlanması da gerekir. Bu işlem için sıklıkla liposuction kullanılmaktadır. Yeni teknoloji lazer liposuction, ultrasonik liposuction (VASER) vb cihazlar ile, termal etki aracılığı ile, hem meme bezi hem yağ eritilmekte, hem de deride sıkılaşma - toparlanma sağlanmaktadır. Derinin sıkılaşması için enerji kullanılan liposakşın cihazlarının daha etkili olduğu savunulmaktadır.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Jinekomasti ameliyatı sonrası süreç diğer estetik ameliyatlara göre nispeten daha kolay ve rahat geçer diyebiliriz. Jinekomasti ameliyatından hastalar orta baskılı Jinekomasti Korseleri ile çıkarılır. Bu korseler ortalama 1 ay kadar devamlı kullanılır. Bu korse, dokuların birbirine kaynaması, ödemi kısıtlaması ve sıvı birikimlerini engellemek adına elzemdir. Bir iki gün kadar, ağrı kesici ile kontrol altına alınabilen hafif sızlama şeklinde ağrılar hissedilebilir.

  • Güneşlenme ilk birkaç ay önerilmez.
  • 3 ile 6 ay kadar solaryuma girilmesi önerilmez.
  • Göğüs kaslarını çalıştıran egzersiz ve sporlar ameliyat sonrası erken dönemde en az 6- 8 hafta kısıtlanır.

Jinekomasti Ameliyatının İzleri? İzli Bir Ameliyat mıdır?

Jinekomasti düzeltilmesi ameliyatının çok büyük bir kısmı liposuction yöntemleri ile kapalı yöntem ile (milimetrik deliklerden girilerek) yapılmaktadır. Meme bezi liposuction ile tamamen düzeltilemezse, meme başı çevresi kahverengi alan içerisinden (areola denen kısım kenarından) küçük bir kesi ile işlem tamamlanabilir. Bu tür tekniklerin izi hemen hemen yok denecek kadar belirsizdir. Oysa Evre 3 veya Evre 4 Jinekomastili hastalarda aşırı deri fazlalığı veya bolluğunun azaltılması, sarkmaların önüne geçmek için cilt fazlalığının uzaklaştırılması gerekir. Bu durumlarda meme altı kıvrımda yerleşik, veya kıvrıma dik şekilde değişik kesi izleri (nedbe – skar) olabilmektedir. İlk birkaç ay değişik yara izi tedavileri ile bu izlerin de minimalize edilmesi mümkündür.

Jinekomasti Sonrası Yeni Hayat

Ameliyat olan erkek hastalar bir süre takip edildiğinde, ortaya çıkan sonucun, sadece vücut görselini düzeltmediği, bireyin psikolojik durumunda pozitif yönde inanılmaz bir düzelme sağladığı görülmektedir. Birçok estetik ameliyatta bu durum ile karşılaşılmaktadır ama bu değişim jinekomsati hastalarında oldukça belirgin olmaktadır. Özgüveni yerine gelen bireyler, daha iyi bir motivasyon ile hayatlarını zevkle sürdürmektedirler.

Jinekomasti Ameliyatı Fiyatı Ne Kadar?

Öncelikle muayene ve değerlendirme yapılmalı, olası süreç, ameliyat detayları ve sonrası hasta ile paylaşılmalıdır. Jinekomasti düzeltilmesi ameliyat fiyatı ve diğer tüm sorularınız için klinik telefonundan bizler ile temasa geçebilirsiniz.


Yorum Gönderebilirsiniz

TıklayınTıklayınTıklayın

Bizimle
İletişime
Geçebilirsiniz

Yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım Gönder