Öncesi/Sonrası
Fotoğrafları için Tıklayınız
alt

Doktorunuza Sorun


Karın Germe (Abdominoplasti)

En sıkı diyete, egzersize, bölgesel incelme ve sıkılaştırma yöntemlerinin denenmesine rağmen, sıkı ve ince bir karın görüntüsü sağlamak, ya da mevcut ‘kum saati’ görüntüsünü korumak yaşla birlikte zorlaşmaktadır. Karın ön duvarındaki gevşeklik ve deride sarkma, sarkma özellikle vücut kilosunda aşırı dalgalanmalar veya gebelik sonrası sık görülen durumlardır. Zamanla bu durumlar, karın ön duvar desteğini zayıflatır ve giderek sarkmış bir göbek bölgesi ile kişi karşı karşıya kalır. Kadınlarda en önemli sebep hamilelik olur iken, erkeklerde aşırı kilo alıp vermeler sonucu göbek derisi ve kaslarda oluşan gevşemeler karın ön duvarındaki yapıların gevşemesine ve sarkmasına yol açmaktadır. Bağ dokusu ve deri ile ilgili genetik faktörler de karın ön duvar yapısının stabilitesi ve görünümünü etkileyen diğer bir unsurdur. Normalde tüm bu yapılar, karın ön duvarında bir destek yapısı oluşturup, iç organların dışarı doğru bombe yapmasını engeller ve karnın düz görünmesini sağlar. ‘Tummy Tuck’ olarak da adlandırılan Abdominoplasti, yani karın germe ameliyatı; göbek bölgesinde sarkmış olan deri ve yağ fazlalığının alındığı ve gevşemiş olan karın kaslarının tekrar sıkılaştırıldığı cerrahi prosedürün adıdır.

Abdominoplasti İçin Uygun Adaylar Kimlerdir?

alt Karın germe ameliyatı – karın estetiği için en uygun adaylar, genel olarak vücut kitle indeksi yüksek olmayan (normal veya hafif kilolu), diyet ve egzersize rağmen zayıf ve gevşek karın derisi, bollaşmış ve sarkmış göbek altı yağ birikimi olan hastalardır. Özellikle gebelik süreci geçirmiş, belli bir miktar kilo almış bayanlar, doğum sonrası abdominal kaslarda ve yumuşak dokularda ciddi bir gerim kaybı yaşarlar. Ne kadar eski kiloklarına dönerlerse dönsünler, sarkmış bol deri bloğu kaybolmuyor ve iç çamaşırın içerisinde gizlenmeye çalışılıyorsa, abdominoplasti bu hastalar için mükemmel bir çözüm seçeneği sunar. Obezite cerrahisi geçirmişi veya diyet ile yüksek miktarlarda kilo vermeyi başarmış hastalarda cilt elastikiyetinin kaybına bağlı olarak da göbek altında aşırı bir deri bolluğu ve katlanma görülebilir. Tıpkı yaşlı bireylerde de olabileceği gibi.
- Yakın gelecekte kilo vermeyi hedefleyen hastalar karın germe estetiği için iyi aday değildir. Ertelemeleri (kilo verme süreci tamamlandıktan sonra) önerilir.
- Yakın gelecekte gebelik planı olan hastalar da abdominoplasti düşünüyor ise bu operasyon için iyi birer aday değillerdir.
- Kontrol altında olmayan ciddi sistemik kronik hastalıkları olan hastalar (kalp hastalıkları, diyabet gibi ..) eşlik eden hastalıkları regüle edildikten sonra bu ameliyat için hazır hale gelebilirler.
Gövdenin görünümü, karın bölgesinin ince ve sıkı hale getirilmesi adına mükemmel bir ameliyat seçeneği iken, abdominoplastinin majör bir cerrahi olduğunu, uzun bir iyileşme süreci olduğunu bilmek, ve ameliyat sonucu hakkında realistik beklentilere sahip olmak gerekir.

Gebelik İle Abdominoplasti (Karın Germe Ameliyatı) İlişkisi – Karın Germe Sonrası Doğum Mümkün müdür?

Karın germe estetiği, hamileliğe engel teşkil eden bir ameliyat değildir. Abdominoplasti geçiren bayanlar, gayet rahat hamile kalabilirler. Karın boşluğu anatomik olarak gebelik durumuna adapte olur. Ancak karın germe ameliyatı geçiren hastaların en az 2-3 sene hamile kalmamaları tavsiye edilir.

Abdominoplasti Önce Görüşme, Değerlendirme, Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Ön görüşmede, cerrahınız, mevcut sağlık durumunuzu ve tıbbi hikayenizi gözden geçirir. Karın bölgesindeki deri kalitesinde, elastikiyetine, yağ birikimlerine bakar. Karın ön duvarı kaslarının durumu, fıtık vb hastalıkların olup olmadığı, varsa eski ameliyat izleri değerlendirilir ve not edilir. Eşlik eden sistemik hastalık varlığında (kalp hastalıkları, hipertansiyon, Diyabet gibi...) kontrol altında olup olmadığkları teyit edilir. Gerekirse ilgili branşlardan ve Anesteziyoloji bölümünden konsülte edilerek mevcut hastalıkların operasyon yönünden risk teşkil etmediğinin teyit edilmesi esastır.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Detayları Nelerdir?

Karın germe ameliyatın tipleri vardır. Her vücuda aynı ameliyat gerçekleştirilmiyor. İhtiyaca göre ‘mini karın germe’, ‘tam karın germe (full abdominoplasty)’, tam karın germe ve göbek üstü liposakşın, yanlara liposakşın gibi değişik ameliyat seçenekleri vardır. En kısa karın germe ameliyatı yaklaşık 2 saatten başlar. Ama temel olarak karın germe ameliyatlarında prensipler aynıdır. Bikini (iç çamaşır) içine gizlenebilecek – kamufle edilebilecek bir cilt kesisi ile girilir. (varsa eski sezeryan izi kullanılır)
- Sarkmış, bollaşmış deri fazlalığını çıkarılır
- Karın kasları sıkılaştırılır, gövde inceltilir
- Planlanan yerinde Göbek deliği yeniden oluşturulur
- Gerekli ise göbek üzeri ve yanlardaki yağ bloğu liposakşın ile inceltilir
- Genital bölge modifiye edilir, gerekli ise genital bölge yağlanması azaltılır

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Hazırlık

Cerrahınıza sigara içicisi iseniz mutlaka belirtmeniz gerekir. Sigara kullanımı en az 2 hafta önce kısıtlanmalıdır. Ameliyat sonrası da bir süre sigara içimine ara verilmelidir çünkü karın germe ile ile alakalı birçok komplikasyon sigara içimi ile doğru orantılı bir risk artışı gösterir. Bir takım vitaminler, takviye ilaçlar, bitkisel yan ürünler vs alıyor iseniz mutlaka bildirmeniz gerekir.

Abdominoplasti (Karın Germe) Ameliyatının Riskleri Var mıdır?

Her cerrahi girişimin bir miktar risk taşıyor olmasına rağmen abdominoplasti, nispeten güvenli bir prosedürdür. Özellikle deneyimli ellerde her yıl on binlerce güvenli – komplikasyonsuz karı germe işlemi gerçekleştirilmektedir. Yine de karın germe işlemi ile alakalı bir takım ufak veya ciddi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Erken postoperatif komplikasyonlar her ameliyatta olduğu gibidir. Nadir de olsa, Enfeksiyon, hematom (kan birikimi ve pıhtılaşması) bunlardandır. Enfeksiyon, gerekli olduğunda drenaj yöntemleri ve antibiyotikler yardımı ile düzeltilir. Hematomların boşaltılması gerekir. Ancak yeterli süre dren kullanımı ile genellikle gözlenmez. Çok nadir de olsa yara hattında ayrışmalar veya yara bölgesinde kısmi doku kayıpları gözlenebilmektedir. Bu gibi nadir komplikasyonlar, Diyabet gibi eşlik eden hastalıkların varlığında nispeten daha sık görülür.

Abdominoplasti Ameliyatı İzli midir? İzleri Nasıldır?

Birçok karın germe hastası, elde ettikleri görüntünün yanında ortaya çıkan izi hemen hiç önemsemezler. İyi bir planlanama ile izler tamamen iç çamaşırı içerisinde kalacak şekilde kamufle edilir. Başlangıçta kontrast farkı fazla, kızarık, belirgin bir iz gibi görünse de üç ile altı ay içerisinde rengi açılır ve kabul edilebilir duruma gelir. Gerekli hastalarda iz yönetimi açısından gerekli ilaçlar altı ile dokuz ay kadar devam ettirilir.

Karın Germe Estetiği Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

alt Sağlıklı bireylerde ve uygun adaylarda oldukça basit iyileşme süreci gözlenir. Hemen hemen her zaman genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hastalar 1-2 gün hastanede misafir edilir. Ameliyattan çıkar çıkmaz bir karın korsesi (abdominoplasti korsesi) uygulanır ve bu korse yaklaşık 4-6 hafta devamlı kullandırılır. Oldukça gergin bir onarım hattı olduğundan hastalar bir müddet gövde bükük pozisyonda yatarlar veya yürürken bir miktar öne eğik pozisyonda yürürler. Bu dönemde karın içi basıncını arttıracak durumlardan (kabızlık, ıkınma, öksürme vs vs) hasta korunmaya çalışılır. Yine de tamamen ödemlerin inmesi ve doku elastikiyetinin tam olarak sağlanması, birkaç hafta – birkaç ayı bulabilmektedir. Günlük işlere, gündelik aktivitelere dönülmesi ortalama 2 hafta sonra olabilmektedir. 2-3 hafta içerisinde hafif egzersizler başlatılabilir. Ama zorlu performans gerektirecek spor vb ağır egzersizlere en az 6 hafta ara verilmesi gerekir.

Karın Germe Ameliyatı İle Beraber Hangi Ameliyatlar Yapılabilir?

Karın germe ameliyatı, tek başına yapılabileceği gibi, başka bir takım prosedürler ile kombine olarak da gerçekleştirilebilir. Abdominoplasti, en sık Liposakşın (liposuction) – yağ emme ile kombine edilir. Karın germe ameliyatı ile birlikte yine sık olarak, yakın anatomik bölgede olduğu için meme estetiği (büyütme, dikleştirme, küçültme) yapılmaktadır. Kol germe, yüz – boyun estetiği gibi prosedürler ile de gerçekleştirilir. Sadece, birçok cerrah, karın germe ameliyatını uyluk germe (thigh-lift) ile beraber yapmayı tercih etmemektedir.

Mummy Makeover (Annelik Estetiği) Nedir?

Gebelik süreci geçiren kadınların kadınların hamilelik ve emzirme süreçleri bittikten sonra, vücutlarında oluşan deformasyonları düzeltmek adına gerçekleştirilen ameliyatlar kombinasyonu ‘Annelik Estetiği’ (Mummy makeover) olarak adlandırılmaktadır. Genellikle 25-45 yaş aralığında oldukça talep gören işlemlerdir. Her yıl popülaritesi daha da artş gösteren uygulamalardır. Özellikle ilk gebeliğinde değil de, bir kaç gebelik geçirmiş annelere daha uygundur.
1. Karın içi hacminin aşırı artması ve büyümesi ile ile göbek bölgesinde kaslarda ve deride gevşeme, ayrılma, bollaşma, sarkma, deride çatlaklar ve izler meydana gelir.
2. Memeler emzirme sürecinde hacim kazanır , irileşir. Ancak hormonal düzeyin, hamilelik öncesi seviyelere dönmesi sonucu, memeler de gergin ve dolgun özelliğini yitirir. Süreç, genellikle içi boşalmış veya sarkmış memeler ile sonuçlanır.
Kadınlar, hamilelik ve emzirme süreci sonrası, önceki vücut yapılarına geri kavuşmayı arzularlar. Bu amaçla, gebelik etkisi ile oluşan deformasyonların tek seansta düzeltilmesi işlemine ‘annelik estetiği’ denmektedir. Her annenin vücut yapısında oluşan değişiklikler farklı olacağından, kişiye özgü plan yapılmalıdır.

Karın Germe Ameliyatının Fiyatı

Karın germe ameliyat işleminin fiyatlandırması, işlemin bölgesel veya genel anestezi altında yapılmasına, uygulanacak işlemin içeriğine göre, ve de planlanan diğer prosedürler ile birlikte yapılıp yapılmamasına göre değişkenlik gösterir. Abdominoplasti ameliyat ücreti hakkında bilgi edinmek için, detaylı bir değerlendirme ve planlama için cerrahınıza başvurmanız en sağlıklı yol olacaktır.


Yorum Gönderebilirsiniz

TıklayınTıklayınTıklayın

Bizimle
İletişime
Geçebilirsiniz

Yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım Gönder